pexels-photo (1).jpg
city-streets-skyline-buildings.jpg
bridge-bricks-steel-cables-suspension-bridge.jpeg
agreement-business-clapping-990817.jpg
man-hands-working-technology.jpg
pexels-photo (1).jpg

Apie mus


SCROLL DOWN

Apie mus


Apie mus

 

UAB "Mundus", turto valdymo bendrovė yra Lietuvos banko leidimą veiklai turintis investicijų valdytojas. Informuotiesiems investuotojams teikiame turto valdymo paslaugas pirmoje vietoje laikydami savo klientų interesus. Dalis MUNDUS nuosavo kapitalo priklauso INVL Asset Management.

 

MUNDUS valdo fondus Mundus Bridge Finance ir Mundus Mezzanine.

city-streets-skyline-buildings.jpg

Žmonės


Žmonės


Žmonės

 

Audrius Mozūras, PARTNERIS

Prieš prisijungdamas prie MUNDUS Audrius ėjo vyriausiojo ekonomisto pareigas Lietuvos banko Sisteminės rizikos modeliavimo skyriuje, įmonių finansų specialisto pareigas regioniniame investiciniame banke Evli Securities ir akcijų analitiko pareigas 180 mln. eurų dydžio portfelį valdančiame Londone įsikūrusiame ribotos rizikos fonde GLG Partners.

Audrius turi Kiekybinės ekonomikos ir finansų magistro laipsnį, suteiktą St. Galleno universiteto Šveicarijoje, ir Ekonomikos ir verslo administravimo bakalauro laipsnį, suteiktą Stokholmo aukštosios ekonomikos mokyklos Rygoje Latvijoje. Be to, Audrius specializavosi įmonių įsigijimo bei susijungimo srityje, dalyvaudamas Zaeslin and Maag teisės ir ekonomikos programoje.

el. paštas: audrius@mundus.lt
mobilus: +370 672 30426

 

Martynas Grikinis, PARTNERIS

Prieš prisijungdamas prie MUNDUS Martynas ėjo investavimo strategijos vadovo pareigas tarptautinės bankinės grupės SEB privačios bankininkystės skyriuje. Iki to Martynas dirbo gerovės valdymo patarėju bei portfelio valdytoju regioninėje turto valdymo bendrovėje Evli Securities, kur jis prižiūrėjo institucinių klientų investavimo strategijų įgyvendinimą visose Baltijos šalyse.

Martynas turi Verslo administravimo bakalauro laipsnį, suteiktą ISM vadybos ir ekonomikos universiteto Lietuvoje. Martynas taip pat turi finansų maklerio konsultanto licenciją, išduodamą Lietuvos banko.

el. paštas: martynas@mundus.lt
mobilus: +370 610 25696

 
Andrej Cyba.jpg

ANDREJ CYBA, valdybos narys

Andrej eina verslo plėtros vadovo pareigas vienoje pirmaujančių turto valdymo bendrovių Lietuvoje INVL Asset Management bei yra valdybos pirmininkas finansų maklerio įmonėje INVL Finasta. Andrej taip pat eina stebėtojų tarybos pirmininko pareigas INVL Asset Management pensijų fondų valdymo padalinyje Latvijoje. Be to, Andrej užima nepriklausomo valdybos nario pareigas vienoje didžiausių pieno perdirbimo įmonių grupių Baltijos šalyse – Vilkyškių pieninėje. Ankstesnėse vadovaujančiose pareigose turto valdymo, finansinio tarpininkavimo bei bankininkystės srityse veikiančiose įmonėse Andrej įgijo vertingos verslo valdymo bei kapitalo pritraukimo patirties.

Andrej turi Vadybos ir verslo administravimo bakalauro laipsnį, suteiktą Vilniaus universiteto Lietuvoje. Andrej taip pat turi generalinę finansų maklerio licenciją, išduodamą Lietuvos banko.

 
Audrius Matikiūnas.jpg

AUDRIUS MATIKIŪNAS, valdybos narys

Audrius eina privataus kapitalo investicijų teisės vadovo pareigas vienoje pirmaujančių turto valdymo bendrovių Lietuvoje INVL Asset Management bei yra Lietuvos investicijų valdytojų asociacijos valdybos narys. Prieš tai Audrius buvo atitikties pareigūnas tarptautinėje bankinėje grupėje SEB ir teisininkas banke Finasta, kur įgijo teisinės investicijų rizikos valdymo patirties bei išsamų finansinių paslaugų reguliavimo išmanymą.

Audrius turi Teisės magistro laipsnį, suteiktą Mykolo Riomerio universiteto Lietuvoje.

bridge-bricks-steel-cables-suspension-bridge.jpeg

Mundus Bridge Finance fondas


Mundus Bridge Finance fondas


Mundus Bridge Finance fondas

 

Mundus Bridge Finance (MBF) fondas siekia ilgalaikės stabilios grąžos investuodamas į sparčiai augančio alternatyvaus finansavimo sektoriaus įmonių neviešai platinamus skolos vertybinius popierius (angl. private debt). Tikslinės įmonės gali turėti ribotas galimybes skolintis tradicinėmis kreditavimo priemonėmis, tačiau yra pajėgios užtikrinti stabilius pinigų srautus. Fondo komanda aktyviai prisideda prie tikslinių bendrovių valdymo, o trumpalaikiais finansiniais instrumentais užtikrinami MBF likvidumo poreikiai.

Diversifikuojanti strategija: MBF yra patraukli bendrą portfelį papildanti investicija dėl mažos koreliacijos su tradicinėmis turto klasėmis ir kapitalo rinka

shield114.png

Kapitalo išsaugojimas: tikslinės įmonės turtu garantuotų skolos vertybinių popierių stabilus pajamingumas ir maži vertės svyravimai padeda išsaugoti investuotojų kapitalą

coins1.png

Grąžos potencialas: MBF išnaudoja pelningas galimybes nepakankamai efektyvioje privačios skolos rinkoje

progress.png

Augantis segmentas: jauname alternatyvaus finansavimo sektoriuje jau yra daug sėkmingų įmonių pavyzdžių

 

Grynųjų aktyvų vertė (Past. 2 metai)

Fondo vieneto vertė: 145,2244 eurai
Fondo vieneto vertės pokytis per mėnesį: 0,73 proc.
Fondo vieneto vertės pokytis nuo metų pradžios: 6,02 proc.
Fondo vieneto vertės pokytis per 12 mėnesių: 7,63 proc.
Sintetinis* tikėtinas vertės stygius: 36,4 proc.
Informacija atnaujinta: 2019-09-30

Investicinio vieneto vertė

(eurai) 2015 2016 2017 2018 2019
Sausis 106,0877 116,4333 127,3612 137,9463
Vasaris 106,9052 117,3518 128,2564 138,9065
Kovas 107,7425 118,2367 129,1204 139,7833
Balandis 108,5976 119,1724 129,9407 140,5907
Gegužė 100,0000 109,4230 120,0675 130,8587 141,4357
Birželis 100,7052 110,2837 121,0003 131,7750 142,2917
Liepa 101,4182 111,0999 121,8920 134,3728 143,1221
Rugpjūtis 102,1740 111,9443 122,8058 134,6450 144,1780
Rugsėjis 102,9454 112,8229 123,7121 134,9292 145,2244
Spalis 103,7253 113,7244 124,6259 135,5826
Lapkritis 104,5234 114,6200 125,5431 136,2595
Gruodis 105,3381 115,5594 126,4667 136,9795

* Kadangi tikslinės įmonės veiklą vykdo pakankamai neilgai, kiekybinė rizikos analizė atliekama naudojant istorinius aukšto pajamingumo obligacijų duomenis, papildomai įvertinant koncentracijos riziką

 

Galimybės alternatyvaus finansavimo VERSLUI

handshake.png

Jei esate jauna ir sparčiai auganti įmonė, teikianti nebankinio finansavimo paslaugas bei ieškanti stabilaus kapitalo šaltinio, siūlome bendradarbiauti. Daugiau informacijos rasite čia.

agreement-business-clapping-990817.jpg

Mundus Mezzanine fondas


Mundus Mezzanine fondas


MUNDUS MEZZANINE FONDAS

Mundus Mezzanine fondas siekia ilgalaikės grąžos investuodamas į įmonių neviešai platinamus skolos vertybinius popierius (angl. private debt), tokiu būdu nukreipdamas kapitalą į regione neišnaudotas finansinio sverto galimybes. Fondo komanda kuria tikslinių įmonių vertę suteikdama sutvirtinantįjį finansavimą, skirtą pasiekti masto ekonomiją, realizuoti kitas sinergijos potencialą turinčias galimybes, pagerinti valdymo kokybę, sudaryti galimybę specifiniam plėtros projektui pereiti iš ankstyvosios kapitalo bazės kūrimo bei vystymo stadijos į brandesnę stabilius veiklos pinigų srautus generuojančią stadiją. Pagrindiniai Mundus Mezzanine investicijomis finansuojami tikslai:

meeting.png
opportunity.png
diagram.png

VERSLO ĮSIGIJIMAS

Kompetentingoms komandoms padedame įsigyti veikiantį verslą

NAUJI PAJĖGUMAI / RINKOS

Sėkmingiems verslams padedame didinti aptarnaujamų klientų ratą

NAUJAS PROJEKTAS

Ambicingiems verslininkams padedame įgyvendinti planus

 

Mezaninas – nuosavo ir skolinto kapitalo savybių turinti verslo finansavimo forma (kildinama iš italų k. mezzanino, architektūroje: pusaukštis tarp dviejų pastato aukštų). Mezanino investuotojai prisiima didesnę verslo rizikos dalį, lyginant su tradiciniais kreditoriais, bei, atitinkamai, uždirba ne tik fiksuotas palūkanas, bet ir dalinasi pelnu, tačiau nėra verslo dalininkai. Mezanino privalumai finansuojamam verslui ir investuotojams:

equity2.png

Finansinė nauda: Mezanino investicijos tradicinių kreditorių atžvilgiu yra laikomos nuosavo kapitalo dalimi, todėl akcininkams leidžia nemažinant kontrolės didinti verslo finansinį svertą ir grąžą. Investuotojai gali tikėtis patrauklios investicijos, nes sutartinė mezanino finansavimo kaina yra artima vidutiniam akcijų grąžos lygiui.

capital.png

Rizikos valdymas: Mezanino investuotojai verslui suteikia reikiamą kapitalą kartu su verslo vystymo žiniomis, patirtimi ir įžvalgomis, nes yra suinteresuoti investicijos sėkme. Investuotojams įkeičiamos finansuojamo verslo akcijos ar kitas turtas kredito įvykio atveju leidžia imtis verslo restruktūrizavimo ir paskolos išieškojimo procesų.

head.png

Galimybės: Mezanino finansavimas yra lanksti verslo kreditavimo priemonė, nes palūkanų mokėjimo grafikas, investicijos trukmė ir kiti kriterijai derinami pagal verslo poreikius. Tiesioginis finansavimas privačia skola yra įprastas verslui ir suteikia patrauklų rizikos bei grąžos santykį kreditoriams, tačiau išlieka menkai pasiekiamas investuotojams Baltijos šalyse.

man-hands-working-technology.jpg

Dokumentai


Dokumentai


Dokumentai