pexels-photo (1).jpg
bridge-bricks-steel-cables-suspension-bridge.jpeg
city-streets-skyline-buildings.jpg
man-hands-working-technology.jpg
pexels-photo (1).jpg

Apie mus


SCROLL DOWN

Apie mus


Apie mus

 

UAB "Mundus", turto valdymo bendrovė yra Lietuvos banko leidimą veiklai turintis investicijų valdytojas. Informuotiesiems investuotojams teikiame pilną turto valdymo paslaugų spektrą. MUNDUS nėra niekaip susijęs su jokia kita finansine institucija, taigi galime pasiūlyti visiškai nepriklausomas fondų steigimo ir investicijų valdymo paslaugas, pirmoje vietoje laikydami savo klientų interesus.

 

MUNDUS valdo fondą Mundus Bridge Finance

bridge-bricks-steel-cables-suspension-bridge.jpeg

Mundus Bridge Finance fondas


Mundus Bridge Finance fondas


Mundus Bridge Finance fondas

 

Mundus Bridge Finance (MBF) fondas siekia ilgalaikės stabilios grąžos investuodamas į sparčiai augančio alternatyvaus finansavimo sektoriaus įmonių neviešai platinamus (angl. private debt) skolos vertybinius popierius. Tikslinės įmonės gali turėti ribotas galimybes skolintis tradicinėmis kreditavimo priemonėmis, tačiau yra pajėgios užtikrinti stabilius pinigų srautus. Fondo komanda aktyviai prisideda prie tikslinių bendrovių valdymo, o trumpalaikiais finansiniais instrumentais užtikrinami MBF likvidumo poreikiai.

Diversifikuojanti strategija: MBF yra patraukli bendrą portfelį papildanti investicija dėl mažos koreliacijos su tradicinėmis turto klasėmis ir kapitalo rinka

shield114.png

Kapitalo išsaugojimas: tikslinės įmonės turtu garantuotų skolos vertybinių popierių stabilus pajamingumas ir maži vertės svyravimai padeda išsaugoti investuotojų kapitalą

coins1.png

Grąžos potencialas: MBF išnaudoja pelningas galimybes nepakankamai efektyvioje privačios skolos rinkoje

progress.png

Augantis segmentas: jauname alternatyvaus finansavimo sektoriuje jau yra daug sėkmingų įmonių pavyzdžių

 

Grynųjų aktyvų vertė (Past. 2 metai)

Fondo vieneto vertė: 126,4667 eurai
Fondo vieneto vertės pokytis per mėnesį: 0,74 proc.
Fondo vieneto vertės pokytis nuo metų pradžios: 9,44 proc.
Fondo vieneto vertės pokytis per 12 mėnesių: 9,44 proc.
Sintetinis* tikėtinas vertės stygius: 33,4 proc.
Informacija atnaujinta: 2017-12-29

Investicinio vieneto vertė

(eurai) 2015 2016 2017
Sausis 106,0877 116,4333
Vasaris 106,9052 117,3518
Kovas 107,7425 118,2367
Balandis 108,5976 119,1724
Gegužė 100,0000 109,4230 120,0675
Birželis 100,7052 110,2837 121,0003
Liepa 101,4182 111,0999 121,8920
Rugpjūtis 102,1740 111,9443 122,8058
Rugsėjis 102,9454 112,8229 123,7121
Spalis 103,7253 113,7244 124,6259
Lapkritis 104,5234 114,6200 125,5431
Gruodis 105,3381 115,5594 126,4667

* Kadangi tikslinės įmonės veiklą vykdo pakankamai neilgai, kiekybinė rizikos analizė atliekama naudojant istorinius aukšto pajamingumo obligacijų duomenis, papildomai įvertinant koncentracijos riziką

 

Galimybės alternatyvaus finansavimo VERSLUI

Jei esate jauna ir sparčiai auganti įmonė, teikianti nebankinio finansavimo paslaugas bei ieškanti stabilaus kapitalo šaltinio, siūlome bendradarbiauti. Daugiau informacijos rasite čia.

city-streets-skyline-buildings.jpg

Žmonės


Žmonės


Žmonės

 

Audrius Mozūras

Prieš prisijungdamas prie MUNDUS Audrius ėjo vyriausiojo ekonomisto pareigas Lietuvos banko Sisteminės rizikos modeliavimo skyriuje, įmonių finansų specialisto pareigas regioniniame investiciniame banke Evli Securities ir akcijų analitiko pareigas 180 mln. eurų dydžio portfelį valdančiame Londone įsikūrusiame ribotos rizikos fonde GLG Partners.

Audrius turi Kiekybinės ekonomikos ir finansų magistro laipsnį, suteiktą St. Galleno universiteto Šveicarijoje, ir Ekonomikos ir verslo administravimo bakalauro laipsnį, suteiktą Stokholmo aukštosios ekonomikos mokyklos Rygoje Latvijoje. Be to, Audrius specializavosi įmonių įsigijimo bei susijungimo srityje, dalyvaudamas Zaeslin and Maag teisės ir ekonomikos programoje.

el. paštas: audrius@mundus.lt
mobilus: +370 672 30426

Marius Barys, CFA

Prieš prisijungdamas prie MUNDUS Marius dirbo Valstybės valdomų įmonių valdymo koordinavimo centro vadovu. Be to, jis turi sukaupęs patirties eidamas investicijų valdytojo nekilnojamojo turto ir finansų konsultacinėje įmonėje Resolution Advisers, akcijų tyrimų analitiko tarptautiniame banke SEB pareigas, taip pat valdybos nario pozicijose keliose įmonėse.

Marius turi Finansų ekonomikos magistro laipsnį, suteiktą Mastrichto universiteto Olandijoje, ir Ekonomikos ir verslo administravimo bakalauro laipsnį, suteiktą Stokholmo aukštosios ekonomikos mokyklos Rygoje Latvijoje. Marius yra įgijęs CFA® kvalifikaciją bei profesionalaus valdybos nario pažymėjimą iš Bendrovių valdymo instituto Baltijos šalyse.

el. paštas: marius@mundus.lt
mobilus: +370 610 26475

Martynas Grikinis

Prieš prisijungdamas prie MUNDUS Martynas ėjo investavimo strategijos vadovo pareigas tarptautinės bankinės grupės SEB privačios bankininkystės skyriuje. Iki to Martynas dirbo gerovės valdymo patarėju bei portfelio valdytoju regioninėje turto valdymo bendrovėje Evli Securities, kur jis prižiūrėjo institucinių klientų investavimo strategijų įgyvendinimą visose Baltijos šalyse.

Martynas turi Verslo administravimo bakalauro laipsnį, suteiktą ISM vadybos ir ekonomikos universiteto Lietuvoje. Martynas taip pat turi finansų maklerio konsultanto licenciją, išduodamą Lietuvos banko.

el. paštas: martynas@mundus.lt
mobilus: +370 610 25696

 

Petras Jurkuvėnas, Nepriklausomas valdybos narys

Petras eina vyriausiojo projektų vadovo pareigas tiesioginių užsienio investicijų pritraukimo agentūroje Investuok Lietuvoje. Prieš tai Petras buvo grupės finansinis kontrolierius tarptautinėje teisininkų kontoroje SORAINEN, yra vadovavęs verslo gaivinimo, restruktūrizavimo ir efektyvumo kėlimo procesams įvairiuose tarptautinių kompanijų padaliniuose, dirbdamas generalinio, finansų bei ekonomikos direktoriaus pareigose. Petras taip pat turi patirties atliekant strateginį verslo planavimą, verslo investicinių projektų atsiperkamumo bei rizikos vertinimo srityse.

Petras turi Ekonomikos ir verslo administravimo bakalauro laipsnį, suteiktą Stokholmo aukštosios ekonomikos mokyklos Rygoje Latvijoje.

el. paštas: petras@mundus.lt

 

Raimondas POliANiNAs, Nepriklausomas valdybos narys

Raimondas dirba finansų direktoriumi vienoje didžiausių Lietuvos civilinės inžinerijos įmonių Kauno tiltai. Ankstesnėse iždininko ir finansų direktoriaus pareigose, užimtose holdingo bei investicinėse įmonėse, Raimondas įgijo vertingos patirties su stambiais pramonės ir nekilnojamo turto projektais, investicinių fondų struktūrizavimu, bankinio bei rinkų finansavimo pritraukimu ir kapitalo paskirstymo sprendimais.

Raimondas turi Vadovų magistro laipsnį, suteiktą ISM vadybos ir ekonomikos universiteto, ir Ekonomikos ir verslo administravimo bakalauro laipsnį, suteiktą Stokholmo aukštosios ekonomikos mokyklos Rygoje Latvijoje.

el. paštas: raimondas@mundus.lt